AMD Radeon HD 8400

기술적 세부 사항

5
11.1
2
2 GB
128
2
28 nm
Q2/2013

하드웨어 코덱 지원

Decode
No
No
No
No
No

GPU 주파수

GPU 주파수 GPU 스팬 (Turbo) FP16 (반 정밀도) FP32 (단 정밀도) FP64 (배정 밀도)
0.60 GHz -- 308 GFLOPS 154 GFLOPS 39 GFLOPS

다음 프로세서에서 사용

프로세서 GPU 주파수 GPU (터보) FP32 (단 정밀도)
AMD A6-5200 0.60 GHz -- 154 GFLOPS
AMD Athlon 5150 0.60 GHz -- 154 GFLOPS
AMD Athlon 5350 0.60 GHz -- 154 GFLOPS