AMD Radeon HD 7310

기술적 세부 사항

4
11
1
1 GB
80
2
40 nm
Q2/2012

하드웨어 코덱 지원

Decode
No
No
No
No
No

GPU 주파수

GPU 주파수 GPU 스팬 (Turbo) FP16 (반 정밀도) FP32 (단 정밀도) FP64 (배정 밀도)
0.53 GHz -- 170 GFLOPS 85 GFLOPS 21 GFLOPS

다음 프로세서에서 사용

프로세서 GPU 주파수 GPU (터보) FP32 (단 정밀도)
AMD E1-1200 0.53 GHz -- 85 GFLOPS
AMD E1-1500 0.53 GHz -- 85 GFLOPS